Контакти

  • Адреса: Гимназија Босилеград, Георги Димитров 92, Босилеград 17540
  • +381(0)/17- 877- 260
  • gimnbosil@ptt.rs
  • gimnbosil@gmail.com