Особље

Директор школе

Владимир Григоров

Наставници

Јелена Стојковић Стојанов
наставник српског језика

Верица Динова
наставник ликовне културе, музичке културе и латинског језика

Миле Цветков
наставник математике

Борислав Божилов
наставник информатике

Дејан Миленов
наставник бугарског језика

Лазар Стојнев
наставник грађанског васпитања

Ирена Глигоров
наставник енглеског језика

Митко Николов
наставник физике, информатике и математике​

Сунчица Здравкова
наставник историје

Слађан Дончев
наставник биологије

Добрила Стојева
наставник физичког васпитања

Владица Николов
наставник географије

Сандра Вучковић
наставник енглеског језика

Перица Пенев
наставник филозофије, социологије и устава

Бојан Стојев
наставник физике

Снежана Стаменова
наставник биологије

Вера Стојанова
наставник математике

Евгенија Миланова
наставник психологије, психолог

Ван наставно особље

Зорица Жижова
секретар

Силвија Тодорова
књиговођа

Помочно особље

Љиљана Антимова
курир

Зорца Чипева
курир

Лела Јорданова
курир

Васил Јорданов
ложач и домар