Персонал

Директор на училището

Владимир Григоров

Учители

Јелена Стойкович Стоянов
учител по сръбски език

Верица Динова
учител по изобразително изкуство, музика и латински език

Миле Цветков
учител по математика

Борислав Божилов
учител по информатика

Деян Миленов
учител по български език

Лазар Стойнев
учител по гражданско възпитание

Ирена Глигоров
учител по английски език

Митко Николов
учител по физика, информатика и математика​

Сунчица Здравкова
учител по история

Сладжан Дончев
учител по биология

Добрила Стойева
учител по физическо възпитание

Владица Николов
учител по география

Сандра Вучкович
учител по английски език

Перица Пенев
учител по философия, социология и по конституция и право

Боян Стойев
учител по физика

Снежана Стаменова
учител по биология

Вера Стоянова
учител по математика

Евгения Миланова
учител по психология, психолог

Административен персонал

Зорица Жижова
секретар

Силвия Тодорова
счетоводител

Помощен персонал

Лиляна Антимова

Зорица Чипева

Лела Йорданова

Васил Йорданов